2018-08-30 JCJC Bobcats vs Coahoma CC - edlashleyphotography